Abi

ANTENNI OST JA PAIGALDAMINE.

1.DIGI TV LEVI VÕIMALUSTEST HIIUMAAL.

Alates 01.07.2010.a. läks Eesti üle digitaaltelevisioonile. Digitaallevi vastuvõtuks Hiiumaal on vaja DM antenni ja see häälestada Männamaa suunale 29 ja 38 kanalil. Mast edastab hetkel 8 vabat TV kanalit (ETV, ETV2, K2, TV3, TTV, ETV+, France24+infokanal).

Kärdla ja selle ümbruse jaoks paigaldati ka 29 ja 38. kanalil töötav abisaatja, mis töötab, aga vertikaalpolarisatsioonis. Kärdlas piisab vabade kanalite vastuvõtuks kas toaantennist või väikesest välis DM-antennist.

Heltermaa piirkonnas on võimalik digilevi vastuvõtt ka Haapsalu saatjalt (28 ja 30 kanal). Kassari piirkonnas on võimalik vaadata ka Orissaare saatjalt (29 ja 38 kanal). Orissaare ja Haapsalu (Uuemõisa) saatjad edastavad ka Elisa(Starmani) maksulisi kanaleid. Orissaares 22 ja 34 kanal. Haapsalus 45 ja 59 kanal. Paraku nende kanalite levi Hiiumaal on vaid osaline. Vaata ka www.elisa.ee

Kõige probleemsem digikanalite vastuvõtt Hiiumaal oli seni Kõpu ja Ristna vahelisel alal. Sellesse piirkonda paigaldati abisaatja, mis  töötab 38.kanalil vertikaalpolarisatsioonis ja edastab 5 vabat kanalit (38 kanal)(ETV, ETV2, K2, TTV+infokanal).

Enne antenni ostu tasub spetsialistil üle vaadata olemasolev antennipark, mis võib toimida ka teatud ümberseadistamisel.

Endised nn.”VÄGA” head restantennid tasub reeglina puhkusele saata ja asendada kaasaegsematega.

2.ANTENNI ASUKOHT JA PAIGALDAMINE

Enne antennimasti paigaldamist tuleks uurida, kus kohal katusel on antennisignaal kõige tugevam. Parimat pilti otsides peaks antenniga liikuma mööda katust ja proovima antennisignaali tugevust ka eri kõrgustel. Tihti piisab väikesest asukoha muutusest, et saavutada tunduvalt parem tulemus.

Tavaliselt suureneb signaalitugevus antenni ülespoole nihutades, kuid võib esineda ka vastupidist olukorda.

Antennid ühendatakse 75 oomise lainetakistusega koaksiaalkaabliga. Kui kasutatakse mitut antenni, tuleb signaal kokku ühendada ainult läbi filtrite või spetsiaalse võimendi. Telerisse (digiboxi) läheb vaid üks kaabel.

Kui signaal osutub ebapiisavaks, tuleb kasutada antennivõimendit. Tuleb teada, et antennivõimendi eesmärk on võimendada nõrka signaali või kompenseerida kaablikadusid, mitte ei ole võimalik antennivõimendi abil parandada moonutatud signaali või peegeldusi.

Seoses mobiilside operaatorite 4G interneti levi viimisest DM diapasooni lõppu, esineb ka sageli 4G levi segamisi TV vastuvõtul. Selleks kasutatakse antenne, millesse on ehitatud LTE filter või eraldi LTE filtrit.

Lisaks teavet vajalike elementide hindadest:

  • Antennikaabel RG6 0,35€/m
  • Mast 3m Triax 22€
  • Teleskoop seinakinnitus 40-60cm 18€
  • Räästakinnitus 7€
  • Antenn DM logo 28el. 15€
  • Antenn Iskra Logo 20 el.DM 12€
  • Toaantenn Spektras ILU10  12€
  • LTE tõkkefilter 12€

Vaata lisaks: www.tasutatv.ee

VIASAT aitab!

Oleme VIASAT-i esindaja Hiiumaal. Aitame tehniliste probleemide korral!
Lisainfo: http://www.viasat.ee